Een performance van Sarafina Paulina Bonita en Venla Miila Kaarina

/mɑːm, mam,məm/
zelfstandig naamwoord; Een respectvolle of beleefde term voor een vrouw.

Sinds het einde van de 17e eeuw wordt de term ma’am – een samentrekking van ‘madame’ – gebruikt om op een formele manier een ​​vrouw met een superieure sociale status aan te spreken. Net als andere woorden, wordt de term gebruikt om een sociale hiërarchie vast te stellen. Tegenwoordig wordt ma’am (in het Nederlands, mevrouw) nog steeds veel gebruikt als een manier om naar een ​​onbekende vrouw te verwijzen of aan te spreken. In ons dagelijks vocabulaire neemt de term ‘mevrouw’ nog steeds een normatieve positie in. Het is een (on)zichtbare manier om het gender-binaire karakter in onze gesproken en geschreven taal intact te houden. De voorstelling Don’t Call Me Ma’am onthult de gewelddadige gelaagdheid van het woord ma’am en de effecten op degenen die zich er niet mee identificeren en dus onzichtbaar blijven.

Sarafina Paulina Bonita (die/diens) is een queer Surinaams-Nederlandse performancekunstenaar die werkt met taal, vertaling, gendercodes en raciale vooroordelen. Hen creëren performances en poëzie vanuit een intersectionele benadering, die focust op de ervaring van anders-zijn.

Venla Miila Kaarina (zij/haar) is een Finse architect en danser die de ruimte vanuit een feministisch perspectief bestudeert als een constant veranderend, levend wezen. Ze werkt met thema’s als spel, vertaling en choreografie. Ze creëert performances, workshops en ruimtes door middel van beweging en design.

Deze performance maakt deel uit van de Werelden tussen Woorden-tentoonstelling.

Over IRL

Ons leven wordt gedomineerd door de zelfgeproduceerde werkelijkheden die we tegenkomen op het internet en social media. Deze spanning tussen feit en fictie raakt de kern van het leidmotief IN REAL LIFE. De enige manier om aan de post-truth te ontsnappen is elkaar in het echt (IN REAL LIFE) te ontmoeten. Dat doen we onder meer in de vorm van lezingen, masterclasses, workshops, excursies en feesten die uiting geven aan de ideeën achter HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related

Website by HOAX Amsterdam