MaMA (Media and Moving Art) is een makershuis in Rotterdam die een brug slaat tussen de jongste generatie makers en het culturele veld. MaMA bereidt een nieuwe generatie voor door niet te vertellen hoe het moet, maar juist hen te ondersteunen in hun eigen weg. Talentontwikkeling en professionalisering gaan daarbij hand-in-hand, gekenmerkt door het experiment. MaMA’s bijdrage aan de carrière van jonge makers is om hen voor te bereiden op het culturele veld waarin zij zullen uitvliegen met het bieden van professionele kansen en het opzetten van programma’s.

Voor 2024 zoekt MaMA drie programmamakers, om met hen binnen MaMa’s artistieke kaders  – speculatieve fictie en immersieve scenografie – tentoonstellingen met bijbehorend randprogramma te ontwikkelen.

Om alternatieve werelden mogelijk te maken is het belangrijk deze voor je te zien. We mikken expliciet op het realiseren van ervaringsgerichte ruimtevullende tentoonstellingen. Projecten bij MaMA komen tot stand vanuit de geleefde ervaring van de programmamaker, waarbij ze zich bevragen over diens positie ten opzichte van de wereld. Met de keuze voor ervaringsgerichte tentoonstellingen willen we de zichtbaarheid en transparantie van de showroom in het midden van een drukke winkelstraat benutten. We zien de showroom als tijd- of ruimtecapsule en nodigen aankomende programmamakers uit hier hun eigen wereld te scheppen, met een eigen ecosysteem van prangende  urgenties, voorwaarden en achterban. 

Elke tentoonstellingstraject duurt 8,5 week. Parallel aan de ontwikkeling van het individuele tentoonstellingsprogramma en leertraject, organiseert MaMA een gezamenlijk leertraject voor de programmamakers, waarbij we research, ervaringen en uitkomsten met elkaar delen. Het jaar wordt afgesloten met een gemeenschappelijk programma: de eindmanifestatie. Hierin worden observaties, lessen en vragen van de individuele tentoonstellingen met elkaar in verbinding gebracht, de gewenste presentatievorm wordt door de programmamakers samen bedacht en geproduceerd. 

MaMA volgt de richtlijn kunstenaarshonoraria en voor dit werk- en leertraject ontvang je een honorarium van € 9.270,-. Daarnaast werk je met een vooraf vastgesteld tentoonstelling productiebudget en begeleidt MaMA je in de zoektocht naar andere  aanvullende fondsen die in nauwe samenwerking geworven worden.

Profiel

De kandidaat programmamaker

…voelt verbinding met Team MaMA en diens activiteiten

… verlangt om een eigen tentoonstellingsproject te ontwikkelen

… voelt de drang zichzelf als culturele maker te ontwikkelen en kan de eigen leerwensen formuleren

… is hands-on en wil met MaMA’s staf alle facetten van het tentoonstellings-maken doorlopen

… neemt samen met MaMA mede-verantwoordelijkheid op vlak van bijkomende fondsenwerving

… is een nieuwkomer of heeft enige ervaring met het samenwerken met kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve makers

… denkt en handelt vanuit een sociale urgentie, en de kracht van informele gemeenschappen

… is enthousiast over de betrokkenheid van Team MaMA en wil samen met hen aan de slag

… communiceert vlot over ideeën/verwachtingen en kan tijd maken voor een intensief periodiek overleg, zowel collectief als één op één.

… heeft interesse in informeel, samen leren, wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en is gemotiveerd om samen met de andere programmamakers bij te dragen aan een positieve dynamiek!

….is beschikbaar voor het volgen van het leertraject dat een jaar duurt.

….woont in Rotterdam of in de omgeving van Rotterdam. Woon je verder weg, dan hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn, maar we hebben een zeer bescheiden reiskostenbudget.

….Het programmamakers traject is een intensief programma met gezamenlijke en individuele werksessies.  De piek ligt ca 4 maanden voor de geplande tentoonstelling openingsdatum, maar ook daarna loopt het traject door voor afbouw van de expositie, evaluatie, gezamenlijke sessies  en de ontwikkeling van de  eindmanifestatie. Er zullen gedurende het gehele leertraject naast de ontwikkeling en de daarbij behorende  individuele werksessies van het tentoonstellingsconcept ca 6 gemeenschappelijke werksessies plaatsvinden.

Selectie

Voor de eerste selectieronde ontvangen we graag niet te veel informatie. Je hoeft nog niet alles prijs te geven, maar maak ons nieuwsgierig met een korte beschrijving over wie je bent, waarom je graag aan het leertraject van MaMA wilt deelnemen, en waarover jij graag jouw stem wilt laten horen. 

  1. cv en / of portfolio indien van toepassing
  2. formuleer in het kader van deze open call een duidelijk en kort  persoonlijke leer- of 

ontwikkelingswens ( ca 150 woorden)

  1. een korte omschrijving van het concept of centrale vraagstelling (300-350 woorden):

… betreft het een tentoonstelling als een ruimtevullende installatie 

… duiding van de relatie tot speculatieve fictie en/of een van de subgenres 

… speelt in op een maatschappelijke urgentie en is betekenisvol voor twintigers van nu

De deadline voor de eerste selectieronde is 16 juli 2023 en je kunt je inzending (liefst in pdf, grootte max 3MB)  sturen aan info@thisismama.nl

Uiterlijk 21 juli weet je of je uitgenodigd wordt voor de tweede selectieronde. In deze tweede ronde is er alle ruimte om dieper in te gaan op jouw concept of centrale vraagstelling. Bij de uitnodiging voor deze ronde ontvang je een uitvoerige beschrijving over de volgende stappen.

Mocht je nog vragen hebben over de open call, neem dan gerust contact op met felicitas@thisismama.nl

Ook kun je onze website www.thisismama.nl bezoeken om daar onze voorgaande tentoonstellingen en publicaties te bekijken.

Related

Website by HOAX Amsterdam