In Raak Mij Aan, Om Ons Te Zien van Giovanni Maisto Ferreira wint consensuele en liefdevolle aanraking terrein terug op digitale verbinding en de angst voor fysiek contact. Geïnspireerd op het idee van de baarmoeder als primaire veilige haven, voert hij/hen een multi-zintuigelijke wereld op die ons herinnert aan hoe verbonden we onderling zijn als mens, om vanuit daar het belang en de kracht te onderzoeken van aanraking. Raak Mij Aan, Om Ons Te Zien is een persoonlijk tentoonstellingsproject met bijbehorend programma en loopt van 16 december 2022 tot en met 19 maart 2023.

Soft-opening: 16 december 2022. Hier biedt Giovanni Maisto Ferreira de bijzondere kans mee te groeien met de expositie.
Grand opening: 6 januari 2023. Vanaf 6 januari is de show in zijn volledige vorm te ervaren. 

 

Vingers die voorzichtig maar speels eindeloos langs elkaar heen glijden, totdat de twee paar handen stilhouden in een vastberaden verstrengeling.

Een onverwachts zuchtje wind dat de haartjes op je arm recht overeind blaast. Een stem die je aan een droom herinnert. Een geur van vroeger. 

De doffe landing van een wimper op een wang. Iemand die het opmerkt, iemand die het wegblaast. Hoe warm adem kan zijn.

De vanzelfsprekende alledaagse vertoning en het onschuldige karakter van deze beelden gaat tegenwoordig niet langer meer op. De groeiende rol van technologie, de gevoelige inhoud van de #MeToo-beweging en het coronavirus hebben onze relatie met aanraking sterk beïnvloed en verandert. Hedendaagse verbinding vindt grotendeels plaats via een beeldscherm: we houden niet langer elkaars handen, maar een telefoon vast. Terwijl aanraking – in de breedste zin van het woord – essentieel is voor een goede gezondheid.

Wat is nodig om fysieke aanraking te transformeren van een terugtrekkende beweging tot een alledaagse prettige en vertrouwde handeling? Welke rol speelt kwetsbaarheid hierin? En wat kunnen we leren van gemeenschappen waarin fysiek contact een volwaardig onderdeel is van het leven en zelfs als onmisbaar wordt beschouwd in het maken van verbinding met onszelf en de ander? Kortom: hoe betrekken we ons lijf weer in ons leven?

 

Kortom: hoe betrekken we ons lijf weer in ons leven?

Vertrekkend vanuit Giovanni’s ervaring met aanraking als queer persoon blaast de tentoonstelling nieuw leven in fysieke verbinding. Door het lichamelijke te benaderen als een wederkerig en multi-sensorisch ritueel, moedigt de tentoonstelling bezoekers aan zich open te stellen voor verschillende manieren van aanraken en aangeraakt worden. Raak Mij Aan, Om Ons Te Zien is een persoonlijk project, een onderzoek naar intimiteit en menselijk contact en een poging de wereld voor te stellen post-pandemie, post-#Metoo en post-patriarchaal. Raak Mij Aan, Om Ons Te Zien is kwetsbaar en nodigt uit kwetsbaar te zijn. 

Installaties
Giovanni Maisto Ferreira 

Scenografie
Vivian Huizenga

Perfumer & Fragrance formulator
Spyros Drosopoulos (Ph.D.)

Programmabeeld
Tirza Mary 

 

Maker Giovanni Maisto Ferreira gelooft dat consensuele aanraking een kwetsbare houding vergt, wat mogelijk de sleutel is tot de meest authentieke versie van onszelf. Verliezen we het vermogen tot aanraken, dan verliezen we tevens toegang tot een werkelijk deel van onszelf. Daarom benadrukt  hij/hen  via  artistiek-sociale programmering in openbare ruimtes,  het belang van een gezonde relatie met  aanraking.

In 2020 kwam Giovanni’s film touch ‘M uit: een symbolische weergaven van hoe niet-seksuele aanraking helend kan zijn voor aspecten van giftige mannelijkheid. Touch ‘M is gebaseerd op zijn/hun eigen ervaring met masculiene fysieke connectie en was tevens de start van zijn doorlopend onderzoek naar gezonde intimiteit. Raak Mij Aan, Om Ons Te Zien is een vervolg hierop. 

Giovanni Maisto Ferreira is onderdeel van MaMA’s programmapoule 2022 – 2023.

 

Over HOME

HOME is het leidmotief waarmee we gesprekken rondom opvattingen van geborgenheid, representatie en identificatie aanwakkeren. HOME is een basis, een plek waar je naar terugkeert én een anker voor de verdere reis. HOME (ook online) is het begin van je verbondenheid met anderen. Onder de naam HOME presenteren we tevens onze tentoonstellingen in de showroom. In samenwerking met jonge makers geven we uitdrukking aan interpretaties over HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related

Website by HOAX Amsterdam