Over MaMA

MaMA (Media and Moving Art) is een platform voor visuele cultuur in Rotterdam. Jong talent ontwikkelt zich bij ons door middel van producties en presentaties op het grensvlak van beeldende kunst en populaire cultuur. MaMa realiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en tijdschriften, performances, masterclasses en events, in de eigen showroom, online en op locatie, lokaal en internationaal.

Het programma is geworteld in jeugd- en populaire cultuur en speelt zich af in die gebieden waar bredere culturele ontwikkelingen – van sociale, maatschappelijke, technologische of economische aard – zichtbaar worden binnen de hedendaagse kunstpraktijk. MaMA volgt de ontwikkelingen van een jonge generatie kunstenaars op de voet: Deze in huis halen, ondersteunen, ontwikkelen en tonen is waar MaMA zich hard voor maakt.

Missie 

MaMA is een makershuis waar een brug wordt geslagen tussen de jongste generatie makers en het culturele veld. MaMA positioneert zich als een brug-instelling tussen oude en nieuwe werelden in de breedste zin van het woord; Tussen generaties, tussen disciplines, tussen online en offline werelden. MaMA is een belangrijke spil in het culturele ecosysteem van Rotterdam, dat sinds MaMA’s oprichting in 1997 de thuisbasis vormt. Vanuit deze thuisbasis is MaMA nationaal actief en internationaal verbonden. Binnen MaMA’s werkwijze rust haar karakter op vijf pijlers: generositeit, durf, ondernemend, zeggenschap en samen.

Boven alles is MaMA een gemeenschap. MaMA werkt samen met een grote en diverse groep opkomende professionals: Team MaMA. Zij geven ons (gevraagd en ongevraagd) feedback op de inhoud en richting van het programma en de organisatie. Menigeen heeft zich ontwikkeld tot staflid en anderen werden opgenomen als deelnemers aan onze tentoonstellingen en projecten. Onze achterban is zowel organisatie als publiek, actief betrokken, ambitieus en mondig.

dsc00627-hilde-speet-lr-2

Door onze vijf pijlers is MaMA de plek in de culturele sector voor inclusiviteit en diversiteit, interconnectiviteit en innovatie in Rotterdam met uitlopers ver daarbuiten.

  • Gelijkwaardigheid: 

MaMA streeft naar ondersteuning op maat voor individuele behoeften om een eerlijke omgeving te creëren, want elke kwaliteit, talent en eigenschap is van waarde, ongeacht de verschillen in startposities.

  • Gezamenlijke kennisdeling:

MaMA deelt aan haar achterban kennis over de culturele sector en leert van hen door de processen te blijven bevragen. MaMa bevordert voortdurend samenwerkend leren, zowel binnen als buiten de culturele sector.

  • Stimuleren van lef: 

MaMA moedigt jongste generaties aan om hun stem te laten horen, te experimenteren, nieuwe uitdagingen aan te gaan en stimuleert zelfonderzoek en reflectie. Lef leidt tot innovatief denken en handelen; het doorbreekt traditionele structuren en schept ruimte voor nieuwe, frisse perspectieven.

  • Zeggenschap en eigenaarschap:

MaMA motiveert niet alleen de jonge makers en haar achterban, maar moedigt ook het publiek aan om actief deel te nemen en hun stem te laten horen. Zeggenschap bevordert een gevoel van eigenaarschap, niet alleen over persoonlijke motivatie, maar ook in bredere maatschappelijke zin.

  • Ondernemerschap:

Voor MaMA staat ondernemerschap gelijk aan veelzijdigheid; van financiële administratieve kennis tot het opbouwen van een waardevol duurzaam netwerk. maar uiteindelijk betekent ondernemerschap voor MaMA meer dan de geijkte definitie, het is voornamelijk het pro-actief bevorderen van de persoonlijke groei en carrièreontwikkeling van jonge makers. En ook dit vraagt om ondersteuning op maat.

Website by HOAX Amsterdam