Hart als Zuid: voorlopig uitgesteld

Foto door Cristóbal Pereira

Door aangescherpte Covid-19 maatregelen die per gisteren zijn ingegaan, heeft Naamloos Collective besloten om de opzet van Hart als Zuid te herzien. Op die manier kunnen wij de oorspronkelijke intentie van het project – het organiseren van een inspirerend project in de eerste plaats bedoeld voor de woonomgeving van Feijenoord en haar bewoners – zo goed als mogelijk proberen te behouden. Kernaspect van Hart als Zuid, was het samenbrengen van mensen op Zuid. Helaas is dit in deze omstandigheden simpelweg niet te verantwoorden. Daarom is de officiële opening die gepland stond op 16 oktober, als ook de tours, vooralsnog uitgesteld. Ook alle programmaonderdelen stellen wij tot nader order uit.

We betreuren de noodzaak, maar voelen door de wijziging van koers ook veel positieve energie, vastberadenheid, en een hoop creativiteit. Aankomende dagen gaat ons team aan de slag met een revisie van het project, waardoor Hart als Zuid op veilige en ook waardevolle wijze alsnog kan worden uitgevoerd.

Hou ons vooral ook in de gaten op onze online platforms – Instagram, en Facebook. Al het goede moet nog komen!

Vier werken

De persoonlijke vertellingen van acht personages vormen de basis van Hoop voor Zuid, een spoken word serie van vier videowerken die zijn geïnspireerd op ontmoetingen met ondernemers, jongerenwerkers, en hulpverleners uit de buurt.

Arc de Mémoire is een sculptuurwerk, bestemd voor een van de wijken in Feijenoord en vooral voor haar bewoners. Het werk vertelt een verhaal over eigenaarschap: het is een brug, een poort, en een canvas, waar sleutelfiguren van Feijenoord, haar buurtbewoners, scholieren en lokale kunstenaars, hun verhalen op verzamelen in de vorm van beeld en tekst.

The place in-between is een installatie die de woonomgeving van Feijenoord representeert door de karakteristieken van de buurt te vertalen naar geluid en beeld. Wat is het belang van geluid binnen een woonomgeving, en hoe creëert het geluidslandschap daar een gevoel van verbondenheid en thuis zijn?

De werken worden gedurende de twee weken van de tentoonstelling omgeven door een Urban Museum. Het is een denkbeeldig museum waarin op het eerste gezicht onbelangrijke verlaten objecten, gevonden in de straten van de wijk Feijenoord, ten toon worden gesteld door ze te presenteren als bezienswaardigheden, gemaakt door en voor de bewoners van de wijk.

Tours

De kunstwerken zijn te verkennen via routes die zijn uitgestippeld door mensen uit de buurt; zij kennen hun wijk beter dan wie dan ook en als ambassadeurs van Hart als Zuid nemen ze je mee langs verrassende plekken in de omgeving. Persoonlijke ervaringen en lezingen van hun buurt worden tijdens deze routes onderdeel van de werken. Of worden de werken juist onderdeel van hun vaste routes? Ze vertellen over hun favoriete plekken, eethuizen, fijne of juist minder fijne herinneringen aan hun leefomgeving. De rondleidingen lopen kriskras door de straten en buurten, vanaf het Spoorweghavenplein via Warung Sayang richting de Kaapstraat: de winkels en levens van de bewoners daar vormen het Hart als Zuid.

“We are what society calls us to be.”
Context
Over Naamloos Collective

Hart als Zuid is ontstaan met het oog op de sociaaleconomische veranderingen die momenteel op Zuid plaatsvinden; gevoed door hun persoonlijke ervaringen daar en eigen migratie-achtergronden zijn de makers van Naamloos Collective op zoek gegaan naar de beleving van deze veranderingen onder de buurtbewoners van Zuid. Hoe kennen de mensen hun wijk? Waardoor voelen mensen zich ergens wel of niet thuis?

Verrassende perspectieven en bijzondere levensgeschiedenissen die zij op het spoor kwamen in gesprek met hen, vormen de aanleiding van Hart als Zuid.  Met het presenteren van deze verhalen hoopt het collectief een bewustzijn over het belang van eigenaarschap binnen de leefomgeving te stimuleren.

Hou onze socials in de gaten voor de ins & outs en verdere updates van Hart als Zuid.

We zijn verhalenverzamelaars die zichtbaarheid bieden aan de diversiteit die het Zuiden van Rotterdam rijk is, door in dialoog te gaan met haar omgeving. We blijven Naamloos en binden ons niet aan kaders en verwachtingen – we zijn alles en niets. Met een kameleon-identiteit faciliteren we ruimte aan gemarginaliseerde gemeenschappen, die niet binnen de norm passen. Dit doen wij door ons te verbinden met de omgeving en ervaringen te belichten die gewoonlijk worden verstomd. We are what society calls us to be.”

Het collectief probeert met haar projecten in te gaan op actuele maatschappelijke vraagstukken, in de vorm van kunst, workshops en onderzoek. Hart als Zuid is voorlopig het eerste resultaat hiervan. De groep hoopt een inspiratie te zijn voor andere jonge collectieven in steden en buurten die kampen met dezelfde sociaaleconomische uitdagingen, in het promoten van de kunst en cultuur van hun woonomgeving.

Wie wij zijn
Contactgegevens

Initiatiefnemers
Nikki Georgiou
Yorbi Gutierrez
Nabil Tkhidousset
finance@naamlooscollective.com 

Communicatie Manager
Eline Staats communication@naamlooscollective.com

Productie Keymaster
Ellie Cholakova production@naamlooscollective.com

Ambassadeurs Keymaster
Shearey Pinas
teamcoordinator@naamlooscollective.com

Social Media Keymaster
Sam Wullems

Email: info@naamlooscollective.com

Adres:
MAMA
Witte de Withstraat 29-31
3012BL Rotterdam

Naamloos Collective is ontstaan onder de vleugels van MAMA en On the Point. Hart als Zuid wordt mede mogelijk gemaakt door Creatief Europa, Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het collectief realiseert haar toekomstige projecten op eigen titel.

Over NETWORKS

Steeds meer makers verenigen zich en gaan (inter)nationale verbindingen aan. Deze netwerken dragen bij aan het ontstaan van cross-disciplinaire samenwerkingen die een eigen unieke stem hebben. We brengen deze netwerken in beeld en zijn actief aanjager bij de totstandkoming van nieuwe partnerschappen. We opereren op de achtergrond en gebruiken onze kennis voor het ondersteunen, produceren en faciliteren van activiteiten die aansluiten bij ons inhoudelijke credo HOME | IN REALI LIFE | NETWORKS.

Related