Een 2-daagse workshop met Kwinne Lê
2020-10-29-10-52-10-1-2Foto: Kwinne Lê.

Vlaggen zijn in het verleden op veel verschillende manieren gebruikt. Ondanks het veelvuldig gebruik van vlaggen roepen ze verschillende vraagstukken op: kun je je gerepresenteerd voelen door een generiek symbool? Waar eindigen de grenzen van het gepresenteerde gebied of de groep?

In deze 2-daagse workshop maken deelnemers een vlag door middel van storytelling. Zowel vanuit een taalkundige als een visuele benadering wordt de focus gelegd op storytelling als manier om los te laten.

De eerste dag vertrekt vanuit de persoonlijke belevingswereld van de deelnemer, waar een reeks oefeningen centraal staat om de zintuigen aan te scherpen en het lichaam te activeren. Op de tweede dag gaan we nader in op storytelling als bindmiddel voor gemeenschappen.

De workshop wordt afgesloten met een wandeling naar Showroom MAMA, waar de vlag in een parade naartoe wordt gedragen.

“Door van onze alledaagse manieren af te wijken en niet-alledaagse manieren te omarmen, wil ik verhalen vertellen die doorgaans niet zichtbaar zijn. Deze verhalen openbaren zich in performances, installaties en poëzie (al krijgen ze soms op andere manieren vorm). Het lichaam staat centraal. Zodra het lichaam verandert, verandert de manier waarop en de mate waarin iemand kwetsbaar durft te zijn. Dit raakt een ander kernelement in mijn praktijk, namelijk taal. Ik zie taal als een manier van in- en uitsluiting. Door je lichaam te vervormen, ga je anders met taal om en dus met je aanwezigheid naar anderen toe.”

https://www.kwinnie-le.com/

Over IRL

Ons leven wordt gedomineerd door de zelfgeproduceerde werkelijkheden die we tegenkomen op het internet en social media. Deze spanning tussen feit en fictie raakt de kern van het leidmotief IN REAL LIFE. De enige manier om aan de post-truth te ontsnappen is elkaar in het echt (IN REAL LIFE) te ontmoeten. Dat doen we onder meer in de vorm van lezingen, masterclasses, workshops, excursies en feesten die uiting geven aan de ideeën achter HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related