Leaving the Museum of Modern Art

Op 7 september opent Gentle Dust, een collectief project geïnitieerd door Dorine van Meel en samengesteld in samenwerking met Rianna Jade Parker, waarin kunstenaars, activisten en schrijvers zich verbeelden wat kunst kan zijn buiten de zogenaamde neutraliteit van het museum van moderne kunst.

Gentle Dust vertrekt vanuit de erkenning dat deze grote instituten al veel te lang bepalen wat als ‘kunst’ gedefinieerd wordt, en beargumenteert dat de claim die zij leggen op een maatschappijkritische houding weinig betekenis heeft wanneer ze niet tegelijkertijd op actieve wijze de machtsstructuren ontmantelen die ten grondslag liggen aan hun bestaan.

 

In een nieuwe video-installatie van de Nederlandse kunstenaar Dorine van Meel trekken computer-gegeneerde beelden van verlaten expositieruimten en musea aan ons oog voorbij. Terwijl lagen van digitaal stof zacht neerstrijken op de lege vitrines, en gordijnen achteloos wapperen in de wind, vormt de geluidsomgeving ontworpen door Sami El Enany de achtergrond voor een aantal teksten, geschreven en voorgedragen door de deelnemende kunstenaars en activisten. In deze bijdragen stellen zij hun verhalen, perspectieven en geleefde ervaringen, specifiek binnen de Nederlandse politieke context, centraal. De teksten verkennen hoe de machts- en geweldsverhoudingen uit het koloniale tijdperk doorwerken in het heden door mechanismen van uitsluiting en geïnstitutionaliseerd racisme, en hoe islamofobie en xenofobie hun levens beïnvloedt. De video-installatie als geheel, biedt een platform aan een groeiend aantal stemmen, talen, verhalen en geschiedenissen.

supportimage_home_gentledust_17-22_01
supportimage_home_gentledust_17-22_05

Als onderdeel van de tentoonstelling zal er een naslagruimte met sleutelteksten en beeldmateriaal worden samengesteld door kunsten en schrijver Rianna Jade Parker, mede-oprichter van The Lonely Londoners en Thick/er Black Lines. Deze naslagruimte vormt het startpunt voor een groeiende bibliotheek voor MAMA waarin inclusiviteit en informele gemeenschappen centraal staan.

Opening & performance event
7 september, 19:00 – 21:00 uur

Nieuwe bijdragen worden op de avond van 7 september eenmalig live voorgedragen door Susu Amina, Tirza Balk, Yakari Gabriel, Abdel-Rahman Hassan, Alina Jabbari en Dorine van Meel. De performance begint stipt om 20:00 uur en gedurende de voordrachten wordt het publiek verzocht in de ruimte te blijven.

Geïnitieerd door Dorine van Meel en samengesteld in samenwerking met Rianna Jade Parker.

Over HOME

HOME is het leidmotief waarmee we gesprekken rondom opvattingen van geborgenheid, representatie en identificatie aanwakkeren. HOME is een basis, een plek waar je naar terugkeert én een anker voor de verdere reis. HOME (ook online) is het begin van je verbondenheid met anderen. Onder de naam HOME presenteren we tevens onze tentoonstellingen in de showroom. In samenwerking met jonge makers geven we uitdrukking aan interpretaties over HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related

Website by HOAX Amsterdam