Door Alexander van der Heide & Sander Coers

This Naked Incident is een zoektocht naar welke plaats “mannelijkheid” heeft in het leven van jonge mensen nu. Alexander van der Heide en Sander Coers spraken met vijf leeftijdsgenoten; allen als man aangewezen bij geboorte, maar met even zo uiteenlopende ervaringen met mannelijkheid als de manier waarop zij kiezen dit uit te drukken. Want wat is mannelijkheid? Waar we soms niet meer lijken te hebben dan stereotypen om mannelijkheid mee uit te drukken, blijken specifieke momenten, de mensen om je heen, de plek waar je bent, ruimte te geven dit gegeven op andere manieren in te vullen. Binnen een visuele en tekstuele verkenning komen Alexander en Sander tot de conclusie dat als mannelijkheid iets is, het vloeibaar is. En zij ontsnappen er zelf niet aan zich ook bloot te geven.

De beelden zijn geschoten over een periode van drie maanden, waarbij zij hun leeftijdsgenoten achtereenvolgens vroegen een voorwerp dat zij met mannelijkheid associëren te kiezen voor de shoot, de makers mee te nemen naar plekken waar zij het meest op hun gemak zijn, om vervolgens te komen tot een portret die de ervaring van vloeibaarheid van hun mannelijkheid vastlegt.

Het boek wordt voorafgegaan door een persoonlijke introductie van de auteurs en omvat een verdiepend essay die de begripsvorming rondom mannelijkheid uitdiept, een kort verhaal over een bezoek bij een plaats die het toonbeeld is van “mannelijkheid”: de Barbershop, en een epiloog van Nathalie Hartjes.

Klik hier om het boek te kopen.

Ontwerp:
Bram Buijs
HOAX Amsterdam

Redactie:
Florian Cramer
Nathalie Hartjes
Michelle Teran

Eindredactie:
Clementine Edwards

Uitgegeven door Jap Sam Books, in samenwerking met MAMA en Kenniscentrum Willem de Kooning Academy.

Related

Website by HOAX Amsterdam