"Geweld als entertainment wordt steeds meer in reclame aangesproken om jongeren te bereiken."

De huidige cultuur bestaat uit tachtig procent uit populaire media als film, televisie en computer. In vooral ook op jongeren gerichte vormen van popcultuur wordt geweld al decennia lang ingezet als entertainment. Hollywood-bestsellers zijn vaak ook staalkaarten van geweld. Dat kan al worden teruggevonden in filmklassiekers als Dirty Harry en The Godfather. Wanneer iemand de oneliner ‘I’ll make you an offer you can’t refuse’ uit de Godfather-cyclus hoort, weet bijna iedereen dat hierna een bloederige liquidatie volgt. Wanneer iemand zegt ‘there can be only one’, weet iedere jongere dat dit uit Highlander komt en dat hierna steevast een hoofd wordt afgehakt. Jongeren zijn met deze filmklassiekers opgegroeid, hieraan gewend geraakt en vinden ze stoer en tegelijk grappig. Geweld is in de filmindustrie mede om die reden sinds de jaren negentig steeds harder en realistischer ingezet met films als Natural Born Killers, Reservoir Dogs, Pulp Fiction en Fightclub. Al deze films hebben inmiddels een cultstatus bereikt. Sinds Pulp Fiction weet iedere jongere dat je nooit iemand in je eigen auto moet neerschieten als je je smoking schoon wilt houden en sinds Fightclub weet iedereen welke excuses je moet gebruiken wanneer je vol met schrammen, blauwe plekken en dichtgeslagen ogen op je werk verschijnt.

Inmiddels wordt geweld ook als entertainment ingezet in reclamecampagnes, zeker wanneer men een jonger publiek wil bereiken. Momenteel loopt in Nederland bijvoorbeeld de campagne ‘Dagbladbezorgers houden tijd over voor nuttige dingen’. In het begeleidende filmpje zien we eerst een aantal trendy jongeren met een aantal oude mannetjes in rolstoel door een stadspark lopen. Wanneer zij op een grasveld zijn aangekomen, zetten zij de bejaarden met rolstoel en al op de rem en gebruiken ze als doelpalen in een partijtje voetbal. Deze commercial is het resultaat van een uitgebreid onderzoek onder jongeren, waaruit bleek ‘dat zij het verrassend en entertainend’ vinden (zie: NRC Handelsblad, 12062001). Geweld als entertainment wordt steeds meer in reclame aangesproken om jongeren te bereiken. Om jongeren van het roken af te houden, wordt een filmpje gemaakt waarin een jongen zijn vader in elkaar slaat onder het motto ‘Maar ik rook niet’. Om jongeren op de marine, land- en luchtmacht te wijzen,  worden hele militaire operaties als entertainment ingezet, zodat jongeren beseffen dat ‘de marine helemaal nog niet zo gek’ is. Geweld als entertainment heeft zijn kracht en effectiviteit onder jongeren inmiddels bewezen.

Binnen het kader van het Jongeren & Geweld – programma van Staalkaarten / Young@Rotterdam  wil MAMA Showroom enkele kunstwerken van de urban artist WK Interact uit New York in Rotterdam tentoonstellen. Deze uit de graffiti-scene van New York afkomstige kunstenaar speelt op verrassende wijze met de stereotiepen die over het thema geweld in massamedia, reclame en film worden gebruikt. Hij maakt gebruik van filmstills uit reclamecommercials en Hollywood-films, die hij via de door hem doorontwikkelde techniek van xerox-processing manipuleert, beweegt en vertekent, waardoor hij ze op artistieke manier weer verlevendigt. Vervolgens worden de filmstills levensgroot op een wand geschilderd. Op deze manier maakt WK-Interact allerlei als entertainment bedoelde gewelddadige uitingen los van hun context. Met deze werkwijze bekritiseert hij het gegeven, dat geweld in de massamedia steeds meer als entertainment wordt ingezet. Door deze beelden te isoleren, te manipuleren en op ongebruikelijke plaatsen te presenteren, ontdoet hij de geweldsuitingen van hun entertainment-value en roept hij discussie op over de aard van het geweld zelf. Dit doet hij met de nodige humor en ironie. Waarschijnlijk om deze reden begint WK-Interact in zijn stad New York inmiddels een cultstatus te verkrijgen onder jonge vormgevers, (graffiti-)kunstenaars en een jong publiek. In Japan heeft hij deze cultstatus inmiddels al verkregen en bewezen. Hier zijn de T-shirts  met zijn ook als muurschildering gemaakte werken inmiddels collectors items.

In het verleden heeft WK-Interact ondubbelzinnig gewelddadige filmstills van bijvoorbeeld gemaskerde overvallen, vluchtelingen die door vechthonden worden aangevallen en bloederige straatgevechten bewerkt. Aan enkele van deze muurschilderingen heeft hij een interactief element toegevoegd, door de compositie op twee aansluitende muren door te laten lopen. Doordat hij deze schilderingen altijd op straat – in de publieke ruimte – presenteert, ontstaat een ‘interactive street art’.

Locaties:

MAMA stelt voor een aantal muurschilderingen van WK-Interact  op de volgende locaties in Rotterdam tentoon te stellen. Een eerste muurschildering wordt op de gevel van MAMA Showroom geplaatst als onderdeel van de expositie Hardstrot. Omdat het werk van WK-Interact ‘street art interactive’ is, heeft dit als voordeel, dat het dag en nacht vanaf de straat zichtbaar blijft. Wanneer het publiek dit kunstwerk wil zien, is het dus onafhankelijk van openingstijden beschikbaar. Als tweede locatie denken wij aan een gevel in het centrum van Rotterdam.

Samengesteld door WK interact

Over HOME

HOME is het leidmotief waarmee we gesprekken rondom opvattingen van geborgenheid, representatie en identificatie aanwakkeren. HOME is een basis, een plek waar je naar terugkeert én een anker voor de verdere reis. HOME (ook online) is het begin van je verbondenheid met anderen. Onder de naam HOME presenteren we tevens onze tentoonstellingen in de showroom. In samenwerking met jonge makers geven we uitdrukking aan interpretaties over HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related

Website by HOAX Amsterdam