Ideeën en gebruiken rondom ‘comfort’ zijn cruciaal bij het verbeelden van een andere toekomst.

De showroom van MAMA vormt het offline portal en online is het project te bezoeken via www.fictioningcomfort.space.

Openingstijden van de souvenirwinkel met publicaties van Sarmad Platform en To Be Determined zijn:

donderdag, vrijdag en zaterdag van 17:00 – 21:00.

 


Van levende lichamen tot landmassa’s en zelfs op planetaire schaal: onze wereld is doordrenkt van processen en relaties die uitputten. Deze uitputting is een gevolg van onze aanbidding van ‘produceren’, waarbij we de uitputting en vermoeidheid die hierop volgt over het hoofd zien. De sociale en politieke druk om continu productief te zijn heeft een prijs: een nooit aflatende stroom werk én overproductie, met als resultaat de consumptie van gevoelige lichamen en allerlei andere middelen.

Naast deze voortdurende uitputting als gevolg van (over)productiviteit, is uitputting ook een gevolg van onrechtvaardige sociaal-politieke en economische structuren die productiviteit altijd bovenaan plaatsen. Het is om deze redenen dat ideeën en gebruiken rondom ‘comfort’ cruciaal zijn bij het verbeelden van een alternatieve toekomst. Wij voelen de behoefte om het begrip comfort te verkennen op een manier die verder gaat dan kunstmatige (kapitalistische) ideeën; comfort is meer dan alleen een herstelproces met als doel het behouden van een bepaald productiviteitsniveau. Het verbeelden van andere opvattingen over comfort betekent het verbeelden van andere sociopolitieke leefregels en manieren om ons tot de wereld te verhouden; het is een handeling met politieke urgentie.

Zowel uitputting als comfort kunnen begrepen worden als toestanden, performatieve handelingen, landschappen en condities die ons begrip van de wereld voortdurend vormen – ze beïnvloeden de manier waarop we leven en onze leefomgeving vormgeven

Binnen deze omgeving vormt ‘thuis’ de plek waar verschillende vormen van leven samenkomen. Enerzijds vormt het thuis een ruimte voor de productie van werk en de rust van (vermoeide) lichamen. Aan de andere kant staat thuis voor ideeën en manieren om je tot de wereld te verhouden. Kortom, thuis kan worden gezien als een omgeving waar uitputting en comfort met elkaar vervlochten zijn.

Het collectieve project Fictioning Comfort presenteert werken van kunstenaars die een maatschappijkritische positie innemen door ‘fictioning’ (de handeling van verbeelden en uitbeelden) in relatie te brengen met verschillende gebruiken rondom ‘comfort’. Dit wordt gedaan aan de hand van verschillende media, waaronder ruimtelijke installaties, performance, historisch onderzoek, science fiction, beeldproductie, de herverdeling van middelen, het aangaan van nieuwe verwantschappen en humor.

Het project is zichtbaar op twee platformen, online en offline, waar verschillende vormen van de werken worden getoond en elkaar aanvullen. De showroom van MAMA vormt het offline portal en online is het project te bezoeken via www.fictioningcomfort.space.

In de loop van het project worden de werken op het online platform geleidelijk bijgewerkt.

Warme groet,

WORKNOT! / Golnar Abbasi en Arvand Pourabbasi*


* Tijdens de totstandkoming van dit project dienden onze huizen als plekken voor productie, rust en het nadenken over de betekenis van ‘comfort’. We zaten in onze kamers, waar we geleidelijk wegzakten in de fictie van het ‘thuis zijn’ in de wereld terwijl we probeerden naar buiten te reiken.

De presentatie van Fictioning Comfort sluit goed aan bij de actuele situatie van een globale pandemie. Gezamenlijk met kunstenaars hebben we de urgentie van kunstproductie en distributie verkend, vooral in het licht van het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ dat zowel in Nederland als daarbuiten in opkomst is. En we hebben geëxperimenteerd met manieren om een tentoonstelling te produceren waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat lichamen, ruimtes en middelen uitgeput raken. We beschouwen comfort als een werkwoord. Fictioning Comfort respecteert, waardeert en begrijpt noties van traagheid, twijfel en onzekerheid.

We zullen een aantal events organiseren in relatie tot Fictioning Comfort, maar zijn op dit moment nog in overleg over de praktische zaken. Events worden online aangekondigd: www.fictioningcomfort.space. Voor informatie over de finissage klik hier.

showroom-mama-fictioning-comfort

Open galerij
Showroom Mama - Fictioning Comfort

Over HOME

HOME is het leidmotief waarmee we gesprekken rondom opvattingen van geborgenheid, representatie en identificatie aanwakkeren. HOME is een basis, een plek waar je naar terugkeert én een anker voor de verdere reis. HOME (ook online) is het begin van je verbondenheid met anderen. Onder de naam HOME presenteren we tevens onze tentoonstellingen in de showroom. In samenwerking met jonge makers geven we uitdrukking aan interpretaties over HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related

Website by HOAX Amsterdam