Welkom, Hoşgeldiniz, Bienvenido, أهلا وسهلا, Welcome, 欢迎, Wilkommen, Bienvenue

Deze tentoonstelling, gegoten in de vorm van een reisbureau, nodigt je uit de positie van de toerist te verkennen. In dit reisbureau staat niet de bestemming centraal. Hoewel deze tentoonstelling zich positioneert binnen een geglobaliseerde vorm van toerisme, tekent zich een specifieke geografische context af, namelijk het vertrekpunt. De modelvliegtuigen of het fotobehang zijn in dit reisbureau vervangen voor een onderzoeksstation waarbij ieder werk een eigen geografie en reis verkent. In deze setting wordt de bezoeker, als potentiële toerist, het advies gegeven om het eigen vertrekpunt te onderzoeken voordat in post-pandemische tijden het reisverkeer als vanouds losbarst. Waar wil je straks naartoe en hoe? Vanuit waar vertrek je?  

De toerismesector biedt de West-Europese toerist een eindeloos scala aan belevingen, kant en klare ervaringen die zo aan te schaffen zijn. De huidige generatie West-Europese twintigers en dertigers hebben mogelijkheid gezien zich als toerist naar de meest verre oorden te verplaatsen. In de huidige belevingseconomie wordt het vooral toegejuicht om jezelf elders met levenservaringen te verrijken. West-Europese toeristen bewegen veelal vanuit een economische voorsprong die zorgt voor een grote mate van bewegingsvrijheid – een privilege waarbij maar weinig verantwoording hoeft te worden genomen als toerist. Dit zorgt voor onevenredige verhoudingen. Verhoudingen waarbij de negatieve effecten vooral gevoeld worden door degenen die niet dit privilege hebben, terwijl de West-Europese toerist zich doorgaans nauwelijks bewust is van het privilege om zo vrij en grenzeloos door de wereld te mogen en kunnen bewegen. 

Departures onderzoekt of het mogelijk is om afscheid te nemen van de huidige toeristische industrie en de relatie tussen toerisme en huidige (neo)koloniale machtsverhoudingen. De werken in deze tentoonstelling kennen hun eigen geografie. De kunstenaar heeft al een reis gemaakt en neemt de bezoeker mee. Door middel van hun insteek en maakproces komen we erachter wat hun vertrekpunt is geweest. Enkele werken spreken vanuit toeristische beeldcultuur, andere reflecteren vanuit dekoloniaal perspectief op de toeristenindustrie, of bieden juist een ‘tool’ om je blik te verruimen. Dit reisbureau beweegt langs deze verschillende vertrekpunten. De werken activeren sensorische en beschouwende vormen van reizen die een andere belevenis van plek, context en navigeren in gang zetten.

Gecureerd door Annosh Urbanke

Grafisch ontwerp: Studio Janne Beldman

Kunstenaars: Alexandra Martens Serrano, De Ansichten Club, Doina Kraal, Irene de Andrés, Marina Planas, Sofía Gallisá Muriente, Waèl el Allouche

ls_210907_departures_dsc8321

Open galerij
De Ansichten Club, The Weather Is Disappointing, but the View Is Amazing!, 2021. Foto: Lotte Stekelenburg.

Alexandra Martens Serrano is een multidisciplinaire kunstenaar en onderzoeker gevestigd in Amsterdam. Ze heeft een Bachelor in Fine Arts van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en volgt momenteel een Master in Art Praxis aan het Dutch Art Institute. In haar praktijk onderzoekt Alexandra de wijze waarop kennisproductie wordt vormgegeven, bemiddeld en overgedragen. In haar onderzoek komt de ontwikkeling van techno-ecologieën samen met intersectionele manieren om de wereld te herconfigureren, te ‘dubben’ en te verwarren, om zo te speculeren over de wereld zoals deze nu is, of zou kunnen zijn. Door verschillende traditionele technieken, diverse materialen en verschillende vormen van software te gebruiken en te mixen, belicht ze de menselijke en niet-menselijke aspecten en assemblages in haar praktijk binnen grotere kaders als taal, biopolitiek, wetenschap en geschiedenis.

Waèl el Allouche is kunstenaar en ontwerper. Hij studeerde aan de École nationale des ponts et chaussées (ENPC) in Parijs en aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Waèl is geïnteresseerd in de manier waarop abstracties de werkelijkheid vormgeven en vice versa. Door onorthodoxe toepassingen van data maakt hij verschillende perspectieven inzichtelijk en combineert hij feitelijke informatie met poëtische en filosofische inzichten. Door fenomenen en objecten uit de wereld om hem heen te digitaliseren, probeert hij ze te begrijpen, waarna hij ze als reconstructies terugbrengt naar de werkelijkheid.

De Ansichten Club is een collectief dat onderzoek doet naar de ansichtkaart en haar functie, esthetische waarden, geschiedenis en toekomst. Het werd in 2015 opgericht door ontwerper Byrthe Lemmens, beeldonderzoeker Elki Boerdam en visueel antropoloog Jip van Steenis.

Marina Planas is studeerde audiovisuele communicatie aan de Universitat Ramon Llull in Barcelona en volgde een masteropleiding fotografie, video en aanverwante media aan de School of Visual Arts in New York. In de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw produceerde haar familie ansichtkaarten voor de toeristenindustrie en droeg zo bij aan de beeldvorming en iconografie rond vakantiefoto’s van de Balearen. Momenteel houdt Marina zich bezig met kwesties die verband houden met deze archieven en ideeën rond fictie en verlangen in relatie tot de toeristische utopie. In een van haar huidige onderzoekslijnen gaat ze nader in op de exploitatie van beeldmateriaal.

Irene de Andrés studeerde beeldende kunst aan de Universidad Complutense in Madrid, waar ze tevens een masterdiploma in onderzoek en artistieke productie behaalde. Het werk van Irene is sterk gerelateerd aan de plek waar ze opgroeide, een van de meest gewilde toeristische bestemmingen voor mensen die op zoek zijn naar zon, strand en feesten. Enkele jaren geleden presenteerde ze een project over vijf verlaten nachtclubs op Ibiza, Donde nada ocurre (Where Nothing Happens). In dit project toont ze de toeristische geschiedenis van het eiland vanuit verschillende kennisvelden en perspectieven. Op dit moment doet Irene onderzoek naar de analogieën tussen toerisme en kolonisatie.

Sofía Gallisá Muriente is een beeldend kunstenaar die voornamelijk werkt met video, film, fotografie en tekst. Ze voltooide haar BFA in Film & TV Production and Latin American Studies aan de universiteit van New York en nam deel aan experimentele pedagogische platforms onder leiding van verschillende kunstenaars. Door verschillende vormen van documentatie te combineren, verdiept ze zich in de subjectiviteit van historische verhalen, waarbij ze formele en informele archieven, populaire beeldtalen en visuele culturen onderzoekt.

Doina Kraal is een kunstenaar die woont en werkt in Amsterdam. Ze studeerde beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en deed haar masteropleiding aan het Central Saint Martins College of Art and Design in Londen.  Met haar multimediale installaties en performances onderzoekt ze hoe een intieme, zintuiglijke en betoverende ontmoeting tot stand kan komen tussen de driehoek gevormd door een waarnemer, een performer en een artistiek object. Haar huidige projecten vinden hun oorsprong in de installatie In de Rarekiek (2011 – 2012), een levensgrote peepshow en kijkdoos, die is opgevat als een vertaling van de macrokosmos in de vorm van een microkosmos en geïnspireerd op de historische ‘rarekiek’ of peepshow.

Openingstijden:

Woensdag & donderdag: 14.00 tot 19.00
Vrijdag: 14.00 tot 21.00
Zaterdag & zondag 14.00 tot 19.00

Houd tijdens je bezoek aan MAMA rekening met de huidige COVID-19 maatregelen: houd voldoende afstand, desinfecteer je handen en blijf thuis als je COVID-19 symptomen hebt.

Over HOME

HOME is het leidmotief waarmee we gesprekken rondom opvattingen van geborgenheid, representatie en identificatie aanwakkeren. HOME is een basis, een plek waar je naar terugkeert én een anker voor de verdere reis. HOME (ook online) is het begin van je verbondenheid met anderen. Onder de naam HOME presenteren we tevens onze tentoonstellingen in de showroom. In samenwerking met jonge makers geven we uitdrukking aan interpretaties over HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related

Website by HOAX Amsterdam