MAMA Spring Swap x CAVE Collective

Het transparante glas van MAMA’s showroom vormt een afbakening van het publiek in de Witte de Withstraat. Hier ontstaat betekenis, het glas vormt een toegangspoort tot een gesprek over het begrip transparantie. In deze tentoonstelling benaderen we verschillende noties rond transparantie, bijvoorbeeld als iets om te ontmoeten of binnen te treden. Dit is onze Spring Swap, onze poging om van de tentoonstellingsruimte van MAMA een transparante grot te maken. De kunstenaars in deze tentoonstelling gaan op verschillende manieren om met transparantie. De transparantie van grenzen, afwijzingsbrieven, portalen, algen en geur. We vormen MAMA om tot een metaforische grot, waarin transparantie zich ontvouwt als een ruimtelijke ontmoeting.

Wij zijn CAVE Collective, een Rotterdams kunstenaarscollectief. CAVE – een initiatief dat voortbouwt op onze migratieachtergrond, onze eigenzinnige relatie met het Engels en de wens om kunstruimten te zien als grotachtige plekken voor ontdekking – staat voor Caring Asians Very Emotional.

Anh Dao gaat een relatie aan met het transparante glas van MAMA door er lokale Rotterdamse algensporen op te laten groeien. Ze benadert het begrip transparantie etymologisch en vindt haar oorsprong in het Franse transparent, teg. deelw. van transparer < middeleeuws latijn transparēre [dóórschijnen], van trans [doorheen] + parēre [zichtbaar zijn, worden]. Terwijl de algen groeien en MAMA steeds verder transformeert naar een donkere grot, verwordt de kunstinstelling ook tot een levend experiment. Anh Dao is een kunstenaar en filmtechnicus gevestigd in Rotterdam. Anh komt uit de westkust van Canada (Territories Musqueam, Squamish, en Tsleil-Waututh Nations). In haar kunstenaarspraktijk denkt ze na over de natuur en plaatsgebondenheid. Haar praktijk komt voort uit onderzoek, belichaamd in materiele experimenten. Anh is geïnteresseerd in ecofeminisme, crip time en diasporische verhalen over verlangen.

Yu-Ching Chiang en Ying-Ting Shen herinterpreteren de grens als een installatie en participatieve workshop. Door verschillende gevonden territoriale kaarten van Taiwan en Nederland over elkaar heen te leggen, wordt een ‘grens’ opgevat als een metaforische connectie naar thema’s als spelen, markeren en bezetten. Op deze wijze worden begrippen als transparantie en maakbaarheid in een nieuwe relatie gebracht met de harde grenzen van natiestaten. Yu-Ching Chiang en Ying-Ting Shen zijn Taiwanese multidisciplinaire kunstenaars die in Rotterdam wonen. In deze tentoonstelling onderzoeken ze de transparantie van grenzen volgens een methode getiteld ‘time elapsed border overlap’.

Fileona Dkhar verkent de notie van transparantie in sciencefiction. Portalen vertegenwoordigen vaak verandering en transitie, het inslaan van een nieuwe weg. In haar werk onderzoekt Dkhar of portalen zelf een sluier kunnen zijn, een ondoorzichtige stand-in voor verandering. In een ander audiowerk probeert een robot afwijzingsbrieven te analyseren. Fileona is een foto- en filmkunstenaar en onderzoeker van inheemse Khasi-afkomst, gevestigd in Rotterdam. Met haar werk wil ze, in de woorden van Trinh T. Minh-ha, niet ‘over iets praten’, maar ‘er in de buurt van spreken’.

Gabi Dao gaat in zijn werk nader in op olfactorische geschiedenissen in de vorm van de productie van snuiftabak en snuifdoosjes. Gabi’s ‘verbrijzelde’ afbeeldingen van de snuifdoos verwijzen naar vermenigvuldiging en degradatie als middel om de dominantie van het visuele beeld te doorbreken, om tot andere zintuiglijke ervaringen te komen, bijvoorbeeld door reuk, een zintuig dat gedegradeerd is door het oculairecentrisme van Europese verlichtingsfilosofen. Gabi Dao is een kunstenaar en organisator die het grootste deel van haar jeugd doorbracht in de onafhankelijke en voorouderlijke gebieden van de xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) en Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations – vandaag beter bekend als Vancouver, Canada. Ze woont en werkt in Rotterdam. In haar praktijk gaat ze nader in op tegengeheugen, intimiteit, de pluriformiteit van waarheid en een fluïde kijk op de notie van tijd.

Finding the Wild (Jazmin Charalambous & Felix Mohr) worstelen met het begrip ‘wildernis’ in relatie tot het gefabriceerde en ordelijke Nederlandse landschap. In hun audiovisuele werk wordt stadsverkenning getransformeerd naar een muzikale en ritmische activiteit, waarbij water verandert van fysiek obstakel naar plek van ongekende mogelijkheden. Finding the Wild is een kunst- en architectuurcollectief dat werkt aan interdisciplinaire projecten op het gebied van openbare kunst. Als reactie op voorspelbare stedelijke omgevingen richten ze zich op de behoefte aan ongecontroleerde toevalligheden, die lichamelijke verbindingen met de wereld kunnen verdiepen door middel van performatieve sculpturen.

Samengesteld door CAVE Collective

Anh Dao
Yu-Ching Chiang
Ying-Ting Shen
Fileona Dkhar
Gabi Dao
Finding the Wild (Jazmin Charalambous & Felix Mohr)

Tentoonstellingstekst:
Fileona Dkhar

Grafisch ontwerp:
Ying-Ting Shen

Over IRL

Ons leven wordt gedomineerd door de zelfgeproduceerde werkelijkheden die we tegenkomen op het internet en social media. Deze spanning tussen feit en fictie raakt de kern van het leidmotief IN REAL LIFE. De enige manier om aan de post-truth te ontsnappen is elkaar in het echt (IN REAL LIFE) te ontmoeten. Dat doen we onder meer in de vorm van lezingen, masterclasses, workshops, excursies en feesten die uiting geven aan de ideeën achter HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related

Website by HOAX Amsterdam