Arriving Not Yet stelt de oer-menselijke behoefte aan verbinding met onszelf en anderen centraal door het delen van uitdagingen van migrantenervaringen. Door enerzijds de uitsluiting van de Aziatische en Chinese gemeenschap invoelbaar te maken, en anderzijds bezoekers uit te dagen hun unieke route tot verbinding te verkennen, moedigt de tentoonstelling aan om het gevoel van samenhorigheid te beschouwen als een gezamenlijke inspanning. Arriving Not Yet is een hoopvolle reis naar een universele bestemming: het gevoel eindelijk thuis te komen.

De marketing van het vrije Westen staat nog altijd als een huis: Europa en Nederland beloven (niet-Westerse) immigranten een leven vol overvloed en geluk, maar helaas ziet de realiteit er voor velen heel anders uit: neoliberalisme, hyperindividualisme en kapitalisme voeden een cultuur van uitbuiting en vervreemding; anti-Aziatisch racisme reduceert mensen tot stereotypen. En zolang je hier alleen welkom bent als je bijdraagt aan de productiviteitscultus en je niet meer ruimte inneemt dan dat het keurslijf van knellende stigma’s toestaat, lijkt de enige uitweg om je op te werken in de pyramide.

Programmamaker Jinxiao Zhou stelt een andere route voor. Via de oude Chinese fabel The Peach Blossom Spring – gelijktijdig utopie als dystopie, afhankelijk van het perspectief – over een visser die op de surrealistische schoonheid van The Peach Blossom Spring stuit, ontmantelt hij de moderne ideologie van het maakbaarheidsideaal. Hoe maken we onszelf weerbaar tegen racisme en discriminatie onder het juk van kapitalisme, terwijl we gelijktijdig de pijn erkennen van diegenen die lijden onder deze machtstructuren?

Arriving Not Yet is een transformatieve reis, één die zich afspeelt in het duale landschap tussen toebehoren en uitsluiting. De tentoonstelling bevraagt maatschappelijke structuren en stimuleert bezoekers verbindingen te verkennen die grenzen overschrijden. Arriving Not Yet verenigt Oost met West, betovering met desillusie, utopie met dystopie, en de materiële wereld met het spirituele.

mama_arrivingnotyet_lowresjacquelinefuijkschot-32

Open galerij
Foto's door: Jacqueline Fuijkschot

Jinxiao Zhou (1990) is een visueel kunstenaar, grassroots educator en maatschappelijk werker. Hij zet zich in voor LGBTQ+ community en immigrantengemeenschappen. Zijn educatieve praktijk heeft tot doel kunstonderwijzers uit het Oosten en het Westen met elkaar te verbinden. Door het gebruik van het verhaal van The Peach Blossom Spring in de tentoonstelling Arriving Not Yet hoopt hij bezoekers een platform te bieden om na te denken over hun eigen zoektocht naar verbinding en het gevoel van thuis.

Yin Yin Wong (1988, Winschoten, Nederland, momenteel gevestigd in Rotterdam) is een multidisciplinaire kunstenaar die werkt met een scala aan media, waaronder film, beeldhouwkunst, tekenen en locatiespecifieke installaties. Momenteel onderzoekt hen mogelijke verbindingen en tegenstellingen tussen hun opleiding in modernistische grafische vormgeving en hun Chinees-Maleisische diasporische achtergrond. Door zichzelf te zien als een plek waar verschillende erfenissen en talen samenkomen en elkaar compliceren, zoekt Wong naar overlappende gebieden die intercultureel spreken. Door een auto-etnografische lens stellen ze vragen bij de dominante kaders die bijna elk aspect van hun leven doordringen.

Utopia Syndicate is een collectief en een ruimte die voortkomt uit een vriendschap en verbondenheid tussen Madison Jolliffe (1995, Fernie, Canada, momenteel gevestigd in Utrecht) en Tery Žeželj (1995, Postojna, Slovenië, momenteel gevestigd in Ljubljana, Slovenië). Ze creëren “utopische” ervaringen om de manier waarop we leven met de wereld vorm te geven. Ze onderzoeken en onderzoeken mogelijkheden voor alternatieve toekomsten die voortkomen uit praktijken van nieuwe hoop, radicale verbeelding, prefiguratieve politiek en zorg. Utopia Syndicate is de gastheer en voedster van de artistieke praktijk ‘de dag na gisteren’.

Gerardo Gomez Tonda (b. 1981, Mexico City) is een kunstenaar gevestigd in Vriezenveen, Nederland. Hij behaalde een BA in Visuele Kunsten aan de ENPEG La Esmeralda, Mexico-Stad, Mexico (2009) en een MAFA aan de HKU University of the Arts Utrecht, Nederland (2020). Gomez Tonda is geïnteresseerd in het verkennen van het begrip van ‘erbij horen’ voorbij het idee van ergens gevestigd zijn en de daarbij horende vaste structuren. Met zijn voorstel om composteren te beoefenen in plaats van geworteld te zijn, om voedingsstoffen vrij te maken en giftige elementen te identificeren/filteren, faciliteert hij deelname via een relationeel proces waarin het zelf één kan worden met het publiek. Gomez Tonda haalt inspiratie uit de kracht van verhalen, de tastbare ervaring, geluid en beelden, vooral uit de relaties, verstrengelingen, verwantschappen en nostalgie die zij belichamen, en de paden die zij openen om andere manieren van zijn (samen) voor te stellen. Bij het onderzoeken van noties van positionering, gebruikt de kunstenaar zijn eigen ontheemding om complexe en situatiegebonden verhalen van ‘erbij horen’ te begrijpen en om voorstellen te formuleren voor meer zorgzame manieren om samen te leven en te sterven. Zijn werk neemt de vorm aan van performances, video’s, workshops, tekeningen en installaties.

Jing He (1984, Kunming, China, momenteel gevestigd in Rotterdam, Nederland) heeft een masterdiploma van Design Academy Eindhoven (NL), een bachelordiploma van de Gerrit Rietveld Academie (NL) en een bachelordiploma van de Central Academy of Fine Art (CN).

Jing He’s interesse in cultuur, politiek en de geschiedenis achter verschillende alledaagse objecten leidt tot creatieve visuele representaties met diverse materialen en media. Tijdens het creëren van haar werk staat ze open voor samenwerking met mensen uit verschillende disciplines. Haar werk bevat rijke details uit het dagelijks leven en haar betrokkenheid bij sociale fenomenen komt voort uit zowel de omgeving waar ze is opgegroeid als waar ze momenteel leeft. Jing He beschouwt haarzelf als een culturele hybride. Hetzelfde lijkt waar te zijn voor haar werk. Ze vormen een hybride tussen verschillende creatieve disciplines, culturen, medescheppers, materialen en media.

Qiaochu Guo, (die/hen) is een beeldend kunstenaar en performer in langzame mobiliteit, geboren in Jingmen, China, en woonachtig in Nederland. Qiaochu is geïnteresseerd in hoe de gevestigde sociale structuur invloed heeft op de ervaringen van het lichaam: vervreemding, verlating, uitputting en ziekte, wat leidt tot hun werk die speelt met het autonome potentieel van het lichaam door middel van hacken, verslaan, verstoren en herstellen als strategieën. Hun werk beperkt zich niet tot een bepaald medium en wordt op een kleverige, dikke, wazige, doordringende manier overgebracht. Qiaochu heeft werk getoond in onder andere het Van Abbe Museum, Het Nieuwe Instituut, Framer Framed, Mediamatic, Garage Rotterdam en andere locaties, en opgetreden bij Flam #9, Worm, De Singel en Veem.

Gerardo de Jesus Salas Perez (geboren in 1990 in Guadalajara, Mexico, momenteel gevestigd in Guadalajara, Mexico, en Stockholm, Zweden) is een mediakunstenaar en scenografisch ontwerper. Hij zal bijdragen als assistent voor scenografisch ontwerp aan dit project, met name voor het holografische decor. Salas heeft uitgebreide ervaring opgedaan via zijn praktijk als mediakunstenaar en scenografisch ontwerper. Zijn werk gaat diep in op verfijnde gebaren en dynamische interacties met de omgeving en licht, waarbij hij poëtische dimensies creëert binnen het alledaagse leven.

Over HOME

HOME is het leidmotief waarmee we gesprekken rondom opvattingen van geborgenheid, representatie en identificatie aanwakkeren. HOME is een basis, een plek waar je naar terugkeert én een anker voor de verdere reis. HOME (ook online) is het begin van je verbondenheid met anderen. Onder de naam HOME presenteren we tevens onze tentoonstellingen in de showroom. In samenwerking met jonge makers geven we uitdrukking aan interpretaties over HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Related

Website by HOAX Amsterdam