Sinds 2016 is MAMA tentoonstellingspartner van de Master Fine Arts van het Piet Zwart Instituut. In nauwe dialoog met de afstuderende kunstenaars ontwikkelt MAMA de eindexamenpresentaties op inhoudelijk en uitvoerend niveau, inclusief locatie en promotie. Dit heeft geleid tot volgende projecten:

2016: Assemble Relatives
2017: Crooked Elbow, Serpent Brain
2018: Tripping Autonomy
2019: Midnight Sunburn

pzi_2017_005Crooked Elbow, Serpent Brain (2017) © Sol Archer

“Ik ben MAMA, Rotterdams’ grootste en meest zichtbare pleitbezorger voor jonge kunstenaars zoals die van het Piet Zwart Instituut, enorm veel dank verschuldigd. Ik kan na drie jaar samenwerking uit de eerste hand getuigen van de toewijding waarmee het team van MAMA het scala van professionele, institutionele verantwoordelijkheden benadert waarmee talent ontwikkeld en ondersteund wordt. Het werken met jonge kunstenaars vereist een grote gevoeligheid en flexibiliteit, evenals het vertrouwen en het vermogen om de esthetische, culturele, sociale, politieke belangen en agenda’s van de makers te bewaken.”

– Vivian Sky Rehberg (MFA Course Director, Piet Zwart Institute)

Related

Website by HOAX Amsterdam