Tijdens de zonnewende op 20 juni 2017 spraken zo’n 13.000 online neo-heidenen (neo-pagans) een betovering uit om Trump te stoppen. De groep heksen noemt zichzelf ‘Resistance Witches’ en opereert voornamelijk vanuit huis via Facebook en andere sociale media kanalen. Volgens de beoefenaars vragen wanhopige tijden om magische maatregelen #MagicResistance.

Verder in 2017: GenX vergiftigd het Rotterdamse drink- water, een kunstmatige plastic baarmoeder kweekt met succes een lammetje en de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor het resistente ‘supergonorroe’.

#MagicResistance

Wanneer de ‘echte’ wereld als een sciencefiction of fantasy verhaal klinkt, wordt het oproepen van geesten of het uit- voeren van occulte rituelen als remedie opeens niet zo’n gek idee meer. Het geloof in de mensheid die de wereld onder controle kan houden door middel van technologie, weten- schap en rationeel denken, begint langzaam af te brokkelen. Nu de rationele waarden van de Verlichting hun beste tijd hebben gehad en de kille kapitalistische maatschappij geen soelaas biedt, is er een oplevende interesse in de magische praktijken uit occulte subculturen, sciencefiction en fantasy verhalen.

supportimage_home_host_17-08-05
supportimage_home_host_17-08-03

Gefascineerd door deze tendensen, luidt MAMA het heksenseizoen in met HOST, een gezamenlijk ontworpen installatie waarin het werk van twee kunstenaarsduo’s wordt verenigd: Het Kroatische duo Tarwuk (Bruno Pogacnik Wukodrakula en Ivana Vuksic), wonend en werkend in New York en Jaakko Pallasvuo en Anni Puolakka uit Finland, wonend en werken in zowel Rotterdam als Helsinki. De werelden van de duo’s raken elkaar in de sterke verbinding met rituelen, fantasy, techno/cyber-heidenen, occulte onderstromen en chaos magick.

Weggezet als heidens, ongeciviliseerd, hysterisch en escapistisch, worden deze onderstromen traditioneel uitgesloten van het publieke debat. Dit terwijl zij een vruchtbaar alternatief aan het licht kunnen brengen op onze huidige problematiek. De kunstenaarsduo’s tonen (toekomst) beelden van een samenleving waar plek is voor hekserij en cyber-sjamanisme in een schijnbaar onmogelijke uitwisseling van het natuurlijke en het virtuele.

De gezamenlijk ontworpen installatie in MAMA, opge- bouwd uit het stoffelijk overschot van onze hedendaagse (Westerse) samenleving, volgt de logica van een huis als de plek waar traditioneel gezien vaak (verboden) rituelen en occulte praktijken plaatsvinden. Het huis is verlaten en bezoekers dwalen door kamers waarin vreemde objecten en onverklaarbare sporen het enige bewijs vormen van (menselijke) bewoning. De raadselachtige en innemende omgeving biedt de ideale ambiance voor nieuw en bestaand videowerk van Tarwuk, Anni en Jaakko.

Duotentoonstelling met Tarwuk en Anni Puolakka & Jaakko Pallasvuo

Over HOME

HOME is het leidmotief waarmee we gesprekken rondom opvattingen van geborgenheid, representatie en identificatie aanwakkeren. HOME is een basis, een plek waar je naar terugkeert én een anker voor de verdere reis. HOME (ook online) is het begin van je verbondenheid met anderen. Onder de naam HOME presenteren we tevens onze tentoonstellingen in de showroom. In samenwerking met jonge makers geven we uitdrukking aan interpretaties over HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS.

Website by HOAX Amsterdam