Over MaMA

MaMA (Media and Moving Art) is een platform voor visuele cultuur in Rotterdam. Jong talent ontwikkelt zich bij ons door middel van producties en presentaties op het grensvlak van beeldende kunst en populaire cultuur. MaMa realiseert presentaties, tentoonstellingen, boeken en tijdschriften, performances, masterclasses en events, in de eigen showroom, online en op locatie, lokaal en internationaal. 

Het programma is geworteld in jeugd- en populaire cultuur en speelt zich af in die gebieden waar bredere culturele ontwikkelingen – van sociale, maatschappelijke, technologische of economische aard – zichtbaar worden binnen de hedendaagse kunstpraktijk. MaMA volgt de ontwikkelingen van een jonge generatie kunstenaars op de voet: Deze in huis halen, ondersteunen, ontwikkelen en tonen is waar MaMA zich hard voor maakt. 

Missie 

MaMA is een makershuis waar een brug wordt geslagen tussen de jongste generatie makers en het culturele veld. MaMA positioneert zich als een brug-instelling tussen oude en nieuwe werelden in de breedste zin van het woord; Tussen generaties, tussen disciplines, tussen online en offline werelden. MaMA is een belangrijke spil in het culturele ecosysteem van Rotterdam, dat sinds MaMA’s oprichting in 1997 de thuisbasis vormt. Vanuit deze thuisbasis is MaMA nationaal actief en internationaal verbonden. Binnen MaMA’s werkwijze rust haar karakter op vijf pijlers: generositeit, durf, ondernemend, zeggenschap en samen. 

Boven alles is MaMA een gemeenschap. MaMA werkt samen met een grote en diverse groep opkomende professionals: Team MaMA. Zij geven ons (gevraagd en ongevraagd) feedback op de inhoud en richting van het programma en de organisatie. Menigeen heeft zich ontwikkeld tot staflid en anderen werden opgenomen als deelnemers aan onze tentoonstellingen en projecten. Onze achterban is zowel organisatie als publiek, actief betrokken, ambitieus en mondig. 

Website by HOAX Amsterdam