Leana Boven

Leana Boven is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht waar zij de master Gender Studies deed. Leana heeft onderzoek gedaan naar feministische, queer, en post-en dekoloniale concepten en begrippen. Haar scriptie ging over de postkoloniale Nederlandse samenleving en de continuïteit van ruimtelijke ongelijkheid in de gebouwde omgeving. Leana is geïnteresseerd in artistieke praktijken die dominante narratieven bevragen en ruimte bieden voor meerstemmigheid. Met haar partner presenteerde zij een installatie die i.s.m. platform Metro54 werd tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week 2019.

Website by HOAX Amsterdam