Statement

Als bestuur hebben we vernomen dat interne documenten in openbaarheid zijn gekomen. Hierbij reageren we op enkele geruchten:

Ondanks dat er veel tegenover staat is MAMA niet van plan op korte termijn haar vestiging aan de Witte de Withstraat verlaten. MAMA heeft momenteel een langlopend huurcontract dat zij vooralsnog niet van plan is te ontbinden. MAMA onderschrijft het unieke karakter van de Witte de Withstraat en blijft zich inspannen deze te behouden en bij te dragen aan een gezonde balans tussen culturele en commerciƫle activiteiten in de straat.

MAMA koestert de unieke ruimte van de showroom die al ruim twintig jaar vanwege haar karakteristieke voorkomen uitdaagt tot ruimtevullende tentoonstellingsconcepten.

Verkennende gesprekken die gevoerd zijn moeten in bovenstaand licht worden gezien. De vertrouwelijke aard van deze gesprekken weerhoudt ons van verdere inhoudelijke reactie op de geruchten.