ANBI

MAMA heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift aan ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan worden afgetrokken. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

hilde_speet_character_building_opening-2Character Building - Opening (2018) © Hilde Speet

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om donateur van MAMA te worden en u wenst aanvullende informatie te ontvangen, dan verstrekken wij die graag aan u. Neemt u hiertoe contact op met directeur Nathalie Hartjes. Dit kan telefonisch via 010-2332022 of per email nathalie@thisismama.nl.

Statutaire naam: Stichting Public Art Squad

RSIN/fiscaal nummer: 806370051

Bezoekadres: Witte de Withstraat 29-31, 3012 BL Rotterdam

Statutaire doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:
– het organiseren van projecten op het terrein van de kunst en nieuwe media in binnen- dan wel buitenruimten;
– het stimuleren van kunstenaars tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van kunst en communicatie-media;
– het stimuleren van jongeren uit Rotterdam, uit Nederland of die hun wortels hebben buiten Nederland, tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen in kunst en media.

Bestuur:
Voorzitter: Paulette Verbist
Penningmeester: Bart van de Laak
Ilga Minjon
Leyla Eren
Abdi Youssuf
Junior bestuurslid: Lauren Brand
Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Bank Triodos Bank NV
IBAN NL66 TRIO 0338 6641 65
BIC/SWIFT TRIONL2U
Statutaire naam: Stichting Public Art Squad
BTW NL 8063.70.051.B.01
KvK 24272758