ANBI

MAMA heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift aan ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan worden afgetrokken. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

hilde_speet_character_building_opening-2Character Building - Opening (2018) © Hilde Speet

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Wanneer u geïnteresseerd bent om donateur van MAMA te worden en u wenst aanvullende informatie te ontvangen, dan verstrekken wij die graag. Neem hiertoe contact op met directeur Nathalie Hartjes. Dit kan telefonisch via 010- 233 20 22 of per email nathalie@thisismama.nl.

Statutaire naam: Stichting Public Art Squad
RSIN/fiscaal nummer: 806370051
Bezoekadres: Witte de Withstraat 29-31, 3012 BL Rotterdam

Doelstellingen:
– het organiseren van projecten op het terrein van de kunst en nieuwe media in binnen- dan wel buitenruimten;
– het stimuleren van kunstenaars tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van kunst en communicatie-media;
– het stimuleren van jongeren uit Rotterdam, uit Nederland of die hun wortels hebben buiten Nederland, tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen in kunst en media.

Jaarverslagen: zijn online vrij in te zien.

Bestuur:
Paulette Verbist (Voorzitter)
Bart van de Laak (Penningmeester)
Ilga Minjon
Leyla Eren
Abdi Youssuf
Lauren Brand (Junior Bestuurslid)
Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Bank: Triodos Bank NV
IBAN: NL66 TRIO 0338 6641 65
BIC/SWIFT: TRIONL2U
Statutaire naam: Stichting Public Art Squad
BTW: NL 8063.70.051.B.01
KvK: 24272758